εκραίνω


εκραίνω
ἐκραίνω (Α)
1. ραντίζω έξω
2. κάνω κάτι να χύνεται, να χυθεί ή να στάζει έξω.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐκραίνει — ἐκραίνω scatter out of pres ind mp 2nd sg ἐκραίνω scatter out of pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκράνθην — ἐκραίνω scatter out of aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἐκραίνω scatter out of aor ind pass 1st sg (homeric ionic) κραίνω ṇ y aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) κραίνω ṇ y aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκρῇ — ἐκραίνω scatter out of fut ind mid 2nd sg (epic doric) ἐκραίνω scatter out of fut ind act 3rd sg (epic doric) ἐκρέω flow out pres subj mp 2nd sg ἐκρέω flow out pres ind mp 2nd sg ἐκρέω flow out pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔκραζε — ἐκραίνω scatter out of pres imperat act 2nd sg (epic) ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 3rd sg (epic) κράζω croak imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔκραζον — ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 3rd pl (epic) ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 1st sg (epic) κράζω croak imperf ind act 3rd pl κράζω croak imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔκραινον — ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 1st sg (homeric ionic) κραίνω ṇ y imperf ind act 3rd pl κραίνω ṇ y imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκράζην — ἐκραίνω scatter out of pres inf act (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκράζων — ἐκραίνω scatter out of pres part act masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκράνθη — ἐκραίνω scatter out of aor ind pass 3rd sg (homeric ionic) κραίνω ṇ y aor ind pass 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐξέρραινε — ἐκραίνω scatter out of imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.